ervaring

Na het afstuderen heb ik een korte periode gewerkt bij Architectenbureau ir T van Hoogevest te Amersfoort. In 1988 vond ik werk bij Architectenbureau ir A Bonnema te Hardegarijp. Hier heb ik een grote variatie van ontwerpen mogen maken en heb het vak in de praktijk geleerd. Grote en kleine projecten, utiliteit en woningbouw, profit en non profit. Al snel werd ik daar de specialist op het gebied van scholenbouw, zeker toen ik ook actief werd bij de STARO (Stichting Architecten Research Onderwijs), één van de toenmalige studiestichtingen van de BNA (Bond Nederlandse Architecten).

In 1996 stapte ik over naar Grunstra Architecten Groep, waar ik mijn portfolio in de non profit verder heb uitgebreid.

In 2009 – 2010 heb ik Architecten aan de Maas ondersteund met het versterken van het scholenbouw segment.

In diezelfde periode ben ik actief betrokken geraakt bij het Programma Team van BNA Onderzoek. Binnen het Onderzoeksprogramma van de BNA behartig ik het kennisveld Leren, beoordeel aanvragen, initieer en begeleid ik, samen met anderen, praktijkonderzoeken op dit gebied.

Eind 2010 besloot ik gedeeltelijk over te stappen naar het onderwijs zelf. Thans ben ik docent en onderzoeker aan de afdeling Built Environment van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, met de specialiteiten Architectuur, Stedebouw en Duurzaamheid.

Begin 2013 ben ik gestart met promotieonderzoek naar de duurzame renovatiemogelijkheden van scholen voor het Voorgezet Onderwijs, globaal uit de periode augustus 1968 (invoering Mammoetwet) tot 1996 (decentralisatie).

Daarnaast heb ik diverse opdrachten in mijn eigen architectenpraktijk, variërend van klein particulier werk tot grotere utilitaire projecten, vaak in samenwerking met andere bureaus.

Hierbij wordt dan vaak een beroep gedaan op mij specifieke kennis en ervaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>