Burgum in Beeld

De gemiddelde passant, zowel over de weg als over het water, krijgt geen beeld van Burgum.
Om de bekendheid van Burgum te verbeteren is het zaak een krachtig beeldmerk toe te voegen aan het landschap.

Op initiatief van Rotaryclub Bergum en Past Rotaryclub Bergum i.o. hebben Henk Oostenbrug, Henk Kloosterhuis en Siebren Baars ideeën ontwikkeld voor het vergroten van de zichtbaarheid van Burgum.

Er zjin een aantal historische feiten die Burgum en omgeving speciaal maken. De ontwikkeling van de BM of zestienkwadraat door Hendrik Bulthuis is door ons als het meest aansprekende historische feit aangemerkt. Met de ontwikkeling van deze zeilboot heeft Hendrik Bulthuis de watersport ontsloten voor een groot publiek. De betekenis van de introductie van deze zeilboot in de watersportwereld mag niet onderschat worden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er in Burgum in de openbare ruimte amper iets terug te vinden is van dit historisch belangwekkende feit.

1 situatie

Met de aanleg van de Centrale As worden er drie plaatsen beeldbepalend voor Burgum:

  • de nieuwe brug – voor het plaatselijke verkeer – hier is al een ontwerp voor gemaakt
  • de kop van het nieuwe schiereiland – voor het recreatieve waterverkeer en beroepsvaart
  • het aquaduct – voor het regionale verkeer

Bij het aqauduct worden twee beelden voorgesteld:

aan de wind

  • Het zeilteken van de Zestienkwadraat, geplaatst op het dijklichaam van het kanaal.

aandewind 3

  •  Het beeld van een veld Zestienkwadraten in een kruisrak. Hierbij denken wij dit in een weergave als draadmodel, geplaatst op beide zijden, op de randen van het aquaduct. Hierdoor ontstaat een dynamisch beeld bij het passeren van het aquaduct.

Het schiereiland dat ontstaat door het verleggen van het kanaal leent zich uitstekend voor recreatie en cultuur.
Deze voorstellen versterken de ontwikkeling van het Waterfront Burgum, waarbij het recreatieve gebruik van de Burgumer Ee forse stimulans krijgt.

situatie 2

De volgende elementen worden voorgesteld, die eventueel los van elkaar of gefaseerd, kunnen worden gerealiseerd:

beeld 8
• Bulthuis Pavilioen met permanente expositie van de ontwerpen van Hendrik Bulthuis – vrij toegankelijk, refererend aan het toegankelijk maken de watersport voor iedereen door Hendrik Bulthuis.

beeld 5
• Aanlegvoorzieningen voor dagrecreatie, met permanente ligplaatsen voor een BM, Zestienkwadraat, 22 Kwadraat, enzovoort.

beeld 3
• Starttoren met onderin een kleine theeschenkerij en beperkte sanitaire voorzieningen.

beeld 6
• Bulthuis Boulevard met bankjes, doorlopend in een brede steiger met diverse zitobjecten

beeld 10
• Oeverriet-leerpad, met informatieborden over het ecologische systeem van oevers en rietkragen.
• Eilanden (mogelijk drijvend) ter afscheiding van het recreatieve water versus de beroepsvaart in het kanaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>