Stationsgebied Hurdegaryp

Met de aanleg van de Centrale As en de daarbij horende rondweg rondom Hurdegaryp vraagt de entree van het dorp aan de westzijde om een grondige herschikking van de infrastructuur.

Het gebied kenmerkt zich nu door een opeenstapeling van gelegenheidsoplossingen. Het is zaak alle ingrepen die de komende tijd gedaan moeten worden in een integrale visie bijeen te brengen.

Samen met Dorpsbelang Hurdegaryp is in 2007 een visie ontwikkeld over de herinrichting van dit gebied. Daarna is deze visie verder ontwikkeld en is onderwerp van gesprek met Gemeente en Provincie.

De oude Rijksstraatweg zal niet meer als doorgaande weg worden gebruikt en krijgt meer een verblijfskarakter. Met Kansen in Kernen zijn hier ideeën over ontwikkeld.

De intensivering van het gebruik van het spoor en de huidige inzichten ten aanzien van kruisingen van spoor en wegverkeer zal op termijn leiden tot het opheffen van alle gelijkvloerse kruisingen. Voor de voetgangers en fietsers is een tunnel voorzien. De auto zou nog over het bestaande tracé – en dus met gelijkvloers – het spoor moeten kruisen.hurdegaryp 1

In de toekomstvisie zal alle verkeer gebruik maken van één tunnel, in een veilige en overzichtelijke omgeving met een representatief karakter. Tenslotte wordt dit een belangrijke entree van het dorp.

Het stationsgebied wordt beter verbonden met het dorp, logisch gelegen op de kop van – en de beëindiging vormende van – de heringerichte Rijksstraatweg.

Een bundeling van al deze verkeersstromen / verkeersmodaliteiten biedt vele voordelen:

Sociaal veiliger, want door alle verkeersbewegingen te concentreren in één tunnel is daar meer toezicht.

Er komt ruimte vrij rondom het bedrijvenparkje. De stedebouwkundig verbinding met station/ transferium kan beter worden gelegd.

De verkeersstructuur van Hurdegaryp wordt veel logischer aangetakt aan de Rondweg. De Westeromwei wordt in het verlengde van de huidige richting aangereden vanaf de rondweg.

hurdegaryp 6

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>